Lidt om Sara Narges Mirhadi

Refugiet Konsulenter ejes af Sara Narges Mirhadi, der er uddannet socialpædagog og positiv psykologi vejleder og har arbejdet i asylcentrene Kongelunden og Sandholm, på et krisecenter i Hellerup. Som socialpædagog på et behandlingshjem (Baunegård) i Værløse, pædagogisk koordinator i lntegrationsnet under Dansk Flygtningehjælp og som frivillig i Muhabet, der er et værested for psykisk sårbare flygtninge.

Alverdens sprog

En stor del af Refugiets konsulenter behersker de lokale sprog samtidig med dansk og et grundigt kendskab til flygtningenes kulturelle baggrund. Flere af dem fungerer som tolke som supplement til mentor opgaverne. Vi har konsulenter, der taler arabisk, farsi, sorani, kurmanji, tigrinya m.fl. Vi har også konsulenter, der har dansk som modersmål, da flere i målgruppen efterspørger dansktalende mentorer. Alle Refugiets konsulenter har erfaring i at styrke flygtninges evner og duelighed til at klare sig bedre i det danske samfund og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Personerne bag Refugiet:

Sara Narges Mirhadi

Direktør & Ejer

31 12 19 81
sara@refugiet-konsulenter.dk

Saeid Mirhadi

Administrationschef

saeid@refugiet-konsulenter.dk

Vi er altid klar til at hjælpe!

Kontakt os