Empowerment

  • Empowerment er at sætte folk til at handle selv. Empowerment kan defineres som ’at opnå kontrol over eget liv’. Det vil sige at opnå kontrol over de kritiske og afgørende faktorer, der holder mennesker fast i undertrykkelse eller afmagt, hvor de ikke har kontrollen. Alle mennesker har behov for at skabe sig et godt liv, og det gode livs fundament er at opleve en sammenhæng i tilværelsen, således at den opleves som begribelig, håndterbar og meningsfuld. Empowerment betyder magt, kraft og styrke, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen. Empowerment er både en proces og et mål i sig selv.
    Anerkendelse og empowerment hænger tæt sammen. Det bygger på samme menneskesyn. Empowerment er for Refugiets personale det direkte redskab i arbejdet med at udvikle anerkendende relationer.

Psykoedukation

  • Psykoedukation er en pædagogisk metode, hvor der formidles viden om psykisk lidelse, vanskeligheder og behandling. Der informeres og samtales om biologiske, psykologiske og sociale aspekter samt handlemuligheder. I psykoedukation er der fokus på viden og mestring. Målet er indsigt, problemløsningsstrategier og en positiv selvopfattelse. Traumatiserede flygtninge og deres familier genfinder deres styrke og bliver i stand til at tage ansvar for deres liv, når de får indsigt i de mekanismer, der har givet dem symptomer og søvnløse nætter.
    Psykoedukation bygger på begrebet empowerment og indebærer en optagethed af, hvordan flygtninge og andre, der har været udsat for traumer, kan genfinde deres styrke og føle sig i stand til at tage ansvaret for deres liv.

Dokumentation

  • Hos Refugiet lægger vi vægt på at dokumentere borgerens udvikling. Vi udarbejder en modtageplan inden vi modtager borgeren og i samarbejde med den enkelte udarbejder vi en udviklingsplan ud fra sagsbehandlers handleplan og borgeren ønsker og behov. Denne opdateres løbende og kan videresendes til kommunen som status på vores arbejde, samt borgerens udvikling.

Refugiet støtter borgere med flygtninge- eller anden etnisk baggrund

Se hvad vi tilbyder