Hvem er Refugiet?

Refugiet støtter borgere med flygtninge- eller anden etnisk baggrund.

Refugiet Konsulenter er stiftet i 2014. Vores fokus er at møde, forstå og udvikle mennesker med anden etnisk, kulturel eller sproglig baggrund. Vi arbejder helhedsorienteret med tilgang til job eller uddannelse som den bedste vej til integration og en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og det danske samfund.

Vores målgruppe er kendetegnet ved barrierer af etnisk, kulturel eller sproglig art for at opnå job eller uddannelse. Målet om ordinær beskæftigelse er et stykke ud i fremtiden, og kan virke uoverskueligt. Gennem Refugiets indsats – og den gradvise nedbrydning af barrierer – kommer målet for den enkelte sikkert inden for rækkevidde.

Læs mere om os

Vi tilbyder følgende støtteforanstaltninger:

 • Opstartspakke

 • Kontaktperson til:

  • Børn og unge
  • Voksne
  • Unge i efterværn
 • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

 • Familiebehandling/Familiekonsulent

 • Mentorordning

 • Socialrådgiverbistand, herunder undersøgelsesarbejde og anden dokumentation

 • Integration gennem iværksætteri

 • Virksomheds- eller uddannelsesrettede forløb (VUR)

 • Åben rådgivning

 • Tolkeservice – bestil her

Vi er altid klar til at hjælpe!

Kontakt os