Hvad er Refugiet?

Refugiet støtter borgere med flygtninge- eller anden etnisk baggrund.

Vi er specialiseret i at møde, forstå og udvikle men-nesker med anden kulturel baggrund end dansk og har særlig viden om modtagelse af nyankomne flygtninge. Vi arbejder med traumatiserede og andre former for psykisk sårbare personer, samt familier med udfordringer i familierelationen. Vi arbejder helheds-orienteret og forebyggende, men kan træde til når ”læsset vælter”.

Refugiet opererer i Nordsjælland og København

Vi tilbyder følgende støtteforanstaltninger:

  • ”Opstartspakke” til modtagelse af nyankomne flygtninge, inklusiv i pakken er transport fra asylcentret, etablering i ny bolig og anden praktisk hjælp de første fire uger i den nye kommune.
  • Mentorordning, støtte-/kontaktforløb og familiebehandling i eget hjem
  • På vej til selvforsørgelse - et forløb der støtter flygtninge på vejen til selvforsøgende. Læs om vores initiativer her.
  • Socialrådgiverbistand, herunder undersøgelsesarbejde og anden dokumentation.
Refugiet Konsulenter Aps | CVR: 37 94 36 73 | Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs. Lyngby  | Tlf.: 5378 1981 | info@refugiet-konsulenter.dk