Hvad er Refugiet?

Refugiet er et støttetilbud til borgere med flygtninge- eller anden etnisk baggrund.

Vi er specialiseret i at møde, forstå og udvikle mennesker med en anden kulturel baggrund end dansk og har særlig viden indenfor modtagelse af nyankomne flygtninge, arbejdet med traumatiserede og andre former for psykisk sårbare personer, samt familier med særlige udfordringer indenfor familierelationen. Vi arbejder helhedsorienteret og lægger vægt på forebyggende arbejde, men kan også træde til når ”læsset vælter”.

Samarbejdspartnere

Vi arbejder blandt andet med disse institutioner: 


Vi arbejder i hele Nordsjælland

Vi tilbyder følgende:

”Opstartspakke” til nyankomne flygtninge, inklusiv i pakken er transport fra asylcentret, etablering i ny bolig de første fire uger.
Mentorordning, støtte-/kontaktforløb og familiebehandling i eget hjem
Fra nyankommen flygtning til selvforsørgende - et forløb der støtter flygtninge på vejen til selvforsøgende.
Tolkeservice - bestil tolkeservice her.
Socialrådgiverbistand, herunder undersøgelsesarbejde.
Refugiet Konsulenter Aps | CVR: 37 94 36 73 | Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs. Lyngby  | Tlf.: 5378 1981 | info@refugiet-konsulenter.dk